امروز سه شنبه, 08 فروردين 1396
***در هنگام امضاء چک ذیل امضاء خود تاریخ بزنید***در هنگام دادن چک و یا مبلغ نقدی،رسید دریافت نمائید***قبل از انعقاد قرارداد با وکیلتان مشورت کنید تا بعدها مجبور به پرداخت حق الوکاله های گزاف نشوید***برای عقد قراردادهای ملکی،بانکی،تجاری و کاری دقیقاً قرارداد را مطالعه نمائید***پیشگیری بهتر از درمان است، بوجود نیاوردن مشکل حقوقی بهتر از حل آن است***کار گروهی مشاوره ای، قضایی و وکالتی بهتر از کار انفرادی وکالتی است.(عقل جمعی بهتر از عقل انفرادی است)***طرح دعاوی در قالب کیفری مطلوب تر از طرح آن در قالب حقوقی است.
گروه تخصصی دعاوی حقوقی گروه تخصصی دعاوی حقوقی گروه تخصصی دعاوی حقوقی گروه تخصصی دعاوی حقوقی گروه تخصصی دعاوی حقوقی گروه تخصصی دعاوی حقوقی

سامانه پیگیری وضعیت پرونده

روزنامه رسمی ایران

قوه قضائیه

کانون وکلا

مرکز پژوهشهای مجلس